Про інститут

Про інститут

14 жовтня 2016 р., в свято Покрови Пресвятої Богородиці, день українського козацтва та захисника України, команда однодумців у м. Рівному започаткувала Інститут української національної ідеї.


Інститут української національної ідеї (ІУНІ) громадська організація створена з метою розробки та впровадження на державному рівні української національної ідеї.


Українська національна ідея – це ціль + ідея + логіка.
Ціль – це що ми хочемо зробити.
Ідея – це як ми хочемо досягнути цілі.
Логіка – це послідовність наших дій по досягненню цілі, тобто план дій або по іншому концепція.
Ідея + логіка = ідеологія.


Наша стратегічна ціль: суттєве покращення духовного життя та фізичного здоров’я українського народу, укріплення його єдності і матеріального благополуччя.
Українська національна ідея як досягнути стратегічної цілі – це побудова в Україні держави соціальної справедливості на основі Божих законів, духовності та моралі – Української Духовної Республіки.


Наша логіка – для досягнення цілі сформувати команду однодумців із просвітлених людей, для яких духовне домінує над матеріальним, суспільні інтереси над особистими, а служіння Богу, Україні та народу є пріоритетом життя, а також розробка командою концепції української національної ідеї, тобто послідовності дій по досягненню цілі.


Місія України – дати світу нову унікальну модель соціального устрою, в основі якої лежатимуть правильні людські стосунки, результатом яких буде життя в мирі та достатку.


Українець – це духовно-інтелектуальна, фізично здорова, соціально успішна, матеріально забезпечена людина, яка живе в гармонії сама із собою та з оточуючим світом. Це є суть та кінцева ціль української національної ідеї. Під термінами «українська» та «українці» слід вважати представників усіх народів та націй, що постійно проживають в Україні.


Україна це держава 6-го рівня соціально-економічно-політичного устрою, в базисі якої лежать: приватна власність, конкуренція, ринок, але справедливе розподілення напрацьованого колективного продукту за принципом «Від кожного по здібностях і кожному за працю».
Надбудова майбутнього України – це держава соціальної справедливості на основі Божих законів, духовності та моралі – Української Духовної Республіки – взірець для інших народів світу.


Філософія нової України: переорієнтація свідомості людей із філософії боротьби на філософію єдності, домінування духовного розвитку в житті людини над матеріальним.