Історія

Історія

Основні етапи розробки та реалізації Української національної ідеї

 

1. 2004 р. – початок роботи над Українською національною ідеєю (УНІ) у формі тез до парламентських слухань.

2. 2005 р. – перший публічний виступ у м. Києві на VII Конгресі ділових, наукових та творчих кругів України, тема «Українська національна ідея та механізми її реалізації».
Основні тези:
а) переорієнтація суспільної свідомості з Боротьби на Єдність;
б) домінування в розвитку особистості духовного над матеріальним;
в) пріоритет суспільних інтересів над особистими і як наслідок заміна конкуренції на співпрацю, заміна «Я» на «Ми».

3. 2007– 2009 р. – створення школи «Єдність» та активна її діяльність. Задекларовані ціль та ідея діяльності школи, напрацьовані тренінги, організаційно-дієва гра, майстер-класи та практика впровадження нової управлінської системи.
Ціль школи «Єдність» – підготовка критичної кількості нової управлінської еліти, яка самоорганізується в суспільну форму, спроможну перезавантажити систему органів державної влади з неефективної діяльності на більш ефективну, в центрі якої буде стояти Людина, яка будує гармонійну Державу.
Ідея школи «Єдність» – розробка Української національної ідеї та її впровадження на державному рівні.
Місія школи «Єдність» – дати людям нову систему знань, як систему духовно-фізичного оздоровлення Людини та її гармонізації.

4. 2009 р. – організаційно-дієва гра в с. Буша (Вінницька обл.) на тему «Модель нового суспільства ХХІ ст.». Це діючий взірець системи спільного проживання та діяльності людей, побудований на основі духовних принципів. Визначена ключова проблема, а саме: відсутність об’єднуючої національної ідеї, що базується на духовних принципах.

5. 2012-2013 р. – групова робота з елементами організаційно-дієвої гри на базі козацького активу. Як результат – створення фундаментального документа «Основи організації» з визначеними цілями:
а) стратегічна ціль – побудова свідомого, цілісного, безконфліктного українського суспільства, козацької України із вищим від існуючого суспільним строєм;
б) тактична ціль – створення організації для досягнення стратегічної цілі.

6. 2015 р. – формування ядра команди, для якої пріоритетом життя є служіння суспільному благу та побудова в Україні нового суспільства соціальної справедливості на основі духовних цінностей (Звенигород, Трипілля (Київська обл.).

7. Лютий 2016 р. – організаційно-дієва гра в м. Рівному із залученням науковців на тему «Виклики українського сьогодення». Виклик №1: «Відсутність всеоб’єднуючої національної ідеї, громадянського суспільства на основі національних цінностей та пріоритетів, національної ідентичності як визначального фактору консолідації українського суспільства та європеїзації». Розроблено концепцію із 11 пунктів, першим із них передбачено створення Інституту української національної ідеї (як громадської організації).

8. Вересень 2016 р. – створення оргкомітету щодо проведення в червні 2017 р. в Карпатах щорічного Українського міжнародного фестивалю «Любов. Радість. Щастя» (м. Одеса, с. Кароліно-Бугаз).

 

9. З 2004 по 2016 р. про Українську національну ідею опубліковано низку статей, проведені виступи на політрадах партії «Наша Україна», партійних з’їздах, телебаченні, Всеукраїнському форумі інтелігенції, презентація в Київському будинку вчених НАН України, під час "круглих столів" різного формату, парламентських слуханнях у Верховній Раді України та ін. Ця тема також прозвучала у відзнятих нами документальних фільмах «Чорно-біле кіно», «За Україну, за її волю» та Всеукраїнському конкурсі дитячих документальних роликів. Матеріали про УНІ були направлені Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України, в міністерства, обласні державні адміністрації, наукові установи.

10. Червень 2017 р. Проведено І всеукраїнський форум-фестиваль на тему: Українська національна ідея

 

Проведена впродовж 12 років праця та її послідовність виконання демонструють, що Інститут української національної ідеї створюється не на порожньому місці і не з нуля, а є наступний закономірний крок на шляху побудови в Україні держави соціальної справедливості на основі Божих законів, духовності та моралі – Української Духовної Республіки. Для досягнення цілі формується команда однодумців із небайдужих людей, для яких духовне домінує над матеріальним, суспільні інтереси над особистими, а служіння Богу, Україні та народу є пріоритетом життя.
Для реалізації цілі команда розробляє концепцію дій та їх деталізацію в планах.